×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
MAKALE TEŞVİK PRİMİ DOĞRULAMA HİZMETİ
Çankaya Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı statüde görev yapan akademik personelimize Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kriterleri sağlayan (makale) yayınları için her yıl belirlenen tutarda yayın teşvik ödemesi yapılmaktadır.
Söz konusu yayınların Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen koşulları sağlayıp sağlamadığına yönelik kontrol, doğrulama ve sistemsel giriş işlemleri, üniversitemiz Kütüphane Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yararlanma Koşulları ve Başvuru
Teşvik primi talep edilen makalenin;
 • Web of Science
  • SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded)
  • SSCI (Social Sciences Citation Index)
  • A&HCI (Arts&Humanities Citation Index)
 ve/veya SCOPUS indekslerinde listelenmiş olması,
 • Doküman türünün “Makale ya da Derleme (Article / Review)” olması,
 • WOS’ da görünen makalenin, yayımlandığı derginin basıldığı yıla ait sayısının, TÜBİTAK tarafından oluşturulan ve her yıl güncellenen UBYT dergi puan listesinde yer alıyor olması, (Yer almadığı durumda yayın SCOPUS indeksinde görünür ise bunun üzerinden doğrulama işlemi yapılır)
 • İndekslerde durumu, WOS için «Early Access» ve SCOPUS için «Article in Press» olarak görünen yayınların, yayımlandıkları dergilerin basılı bilgileri indekslerde görünür olana kadar teşvik için talepte bulunulmaması,
 • Teşvik için başvurunun, yayının indekste görünür olduğu tarihten önce yapılmaması, (yayın tarihi takvim gününden daha ileri olarak görünen bir yayın için, bu tarihten önce istekte bulunulmaması)
 • Talepte bulunulmadan önce yayının mutlaka YÖKSİS sistemine, varsa DOI numarası ile eksiksiz olacak şekilde kayıt edilmiş olması.

Bu koşulları sağladığından emin olunan yayınlar için;
 • Talep eden kişi tarafından bağlı bulunduğu fakülte/bölüm’ e “Makale Teşvik Primi” talep yazısı ile başvurunun yapılması süreci başlatacaktır.

Makale Teşvik Primi Başvurusu için Önemli Notlar
 • Başvuru sahibi, üç yayınına kadar makalenin ilk sayfasının PDF formatını başvuru formuna (Form No: KM.YY.01) eklemelidir. Üç yayından fazla yapılan başvurular için yayınların PDF formatının eklenmesine gerek yoktur.
 • Üçten fazla yayın için teşvik primi başvurusunda bulunacak akademik personelin, Yayın Listesinde (Form No: KM.YY.03) istenilen bilgileri doldurarak Form No: KM.YY.02 ’ye eklemesi gerekmektedir.
 • Kütüphane tarafından “Makale Teşvik Sistemi” üzerinden onaylanan makalelerin işlemleri Personel Daire Başkanlığı tarafından sonlandırılır.
 
Lütfen Dikkat!
Yayın Teşvik başvurusu yapmadan önce yayınların WOS+UBYT Dergi Puan Listesi ve SCOPUS indekslerinde görünürlüğünün kontrol edilerek istek oluşturulması süreci hızlandıracaktır. Bu konularda Kütüphanemize danışabilir ve bizden yardım talep edebilirsiniz.
 • Yayınınız yayımlandığı derginin indekslerde taranıp taranmadığı (Hangi indekste yer aldığı)
 • Yayının durumu (Early Access/Article in Press)
 • UBYT dergi listesinden kontrolü ( 2022 UBYT Dergi Listesi )
 • Dergi faktörü (Q değeri)
 
UBYT Dergi listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
ULAKBİM Tüm yıllara ait dergi listeleri  
 
Makale Teşvik Primi Doğrulama konusunda soru, bilgi ve destek için;
 burcinb@cankaya.edu.tr e-posta adresinden veya (0 312) 233 11 72 numaralı telefondan başvurabilirsiniz.