×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Çankaya Akademik Arşiv (CAA / (CUIR)
Çankaya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yönetilen Cankaya Akademik Arşiv’ de, Üniversitemiz kaynaklarıyla desteklenen bilimsel araştırmalardan üretilen yayınlar, veriler ve diğer fikri ürünleri (tezler, ders malzemeleri, çalışma raporları, vb.) toplanmakta, düzenlenerek arşivlenmekte ve erişime sunulmaktadır.
Çankaya Akademik Arşivi, açık bilimin etkinleştirilmesinde araç olarak kabul edilen küresel açık erişimle uyumlu uluslararası standartlarda oluşturulmuştur.
Çankaya Üniversitesinde yürütülen bilimsel araştırmaların görünürlüğünü arttırmak, kolaylıkla raporlamak, araştırma çıktılarını dijital ortamda koruma altına almak amacıyla sürdürülen bu çalışmada kütüphane;
  • Kurumsal Akademik Arşivi yönetir,
  • Üniversitenin açık erişim politikaları konusunda çalışmalarını takip eder,
  • Üniversite mensupları tarafından üretilen makale, kitap, kitap bölümü, bildiriler ve gri literatürün ( rapor vb.) dijital olarak saklanmasını sağlar.
  • Yayınları tanımlamak için bibliyografik veriyi (yazar adı, unvan, konu / anahtar kelimeler, özet, alıntılar, DOI numarası, etkinliğin adı, kısaltma ve hibe numarası, yayın tarihi, varsa ambargo süresi gibi tanımlayıcılar) oluşturur ve değişmez bir web bağlantısı ile yayınlanmasını sağlar.
Çankaya Akademik Arşivi’ nde;
  • CAA’ da, yayınlanmış makale, kitap, bildiriler gibi yayınların yanı sıra akademik personel, araştırma görevlisi ve lisansüstü öğrencilerinin yayınlanmamış bilimsel içerikli yayınları da dijital olarak yayınlanabilir.
  • CAA’ da Cankaya Üniversitesinde üretilen lisansüstü ve doktora tezleri arşivlenir ve erişime açılır.
  • Yayınların bibliyografik bilgileri (üst veri) yanı sıra, telif haklarına uygun olarak içeriklerine de erişim sağlar. 
Açık Bilim uygulamaları anlayışını aktif olarak teşvik eden Çankaya Üniversitesinin  “Çankaya Üniversitesi Açık Bilim Politikası” na göre;
  • Kapalı yayınların görünürlüklerini artırmak amacı ile yayının üst verilerinin açık bir şekilde erişilebilir olması gerekli,
  • Yayınlanmak üzere hakem heyetinden geçmiş makalelerinin son hali ve gerekli üst veri araştırmacılar tarafından KAA’ ve iletilmelidir.
  • Yayınların açık erişimde yayınlanması Altın Açık Erişim veya Yeşil Yol Açık erişim durumuna göre farklı uygulanır.
Çankaya Akademik Arşiv sistemine erişmek için Tıklayınız.
Yayınlarınızı CAA’ da yayınlatmak ve bilgi için;
 yudum@cankaya.edu.tr e-posta adresinden veya (0 312) 233 11 73 numaralı telefondan başvurabilirsiniz.