×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURULARINDA YAYIN DEĞERLENDİRME HİZMETİ
Akademik yükseltilme ve atanma işlemleri “Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi” ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yönerge uyarınca yükseltime ve atanma işlemlerinde akademik personelin yayınları, atıfları, bildirileri ile ilgili kontrol ve doğrulama adımları Kütüphane Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır
 
Başvurusu Sırasında İzlenecek Adımlar;
Akademik yükseltilme ve atama başvurularında adaylar, “Çankaya Üniversitesi Ön Değerlendirme Komisyon Başkanlığına” hitaben hazırlanan, kendi bölüm ve kadrolarına uygun  “Çankaya Üniversitesi Ön Değerlendirme Başvuru Formu”nu doldurarak Kütüphane Müdürlüğüne başvurmalıdır.
  1. Başvuru formu e-posta ile müdürlüğümüz ilgili birimine iletilir.
  2. Başvuru formunda ilgili alanlarda belirtilen yayın/atıf vb. bilgiler müdürlüğümüz tarafından incelenerek doğrulama ve belgeleme işlemleri yapılır.
  3. Doğrulama ve belgeleme işlemleri tamamlandıktan sonra hazırlanan “Kütüphane Yayın İnceleme Formu” ve diğer belgelerin teslimi için aday bilgilendirilir.
  4. Belgeler imza karşılığı teslim edilir.
 
Lütfen Dikkat!
  • Öğr. Üyesi kadrosu başvurularında bahsi geçen akademik personel doldurduğu ön başvuru formu ile yayınlarının PDF kaydını da ilgili birime göndermelidir.
 
Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi için tıklayınız.
Akademik Yükseltilme ve Atanma işlemlerinde soru, bilgi ve destek için;
 yudum@cankaya.edu.tr e-posta adresinden veya (0 312) 233 11 73 numaralı telefondan başvurabilirsiniz.