KAYNAK SİPARİŞİ

Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrencileri, kütüphane koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.

 • Kitap, e-Kitap, Dergi, Veri Tabanları, Görsel İşitsel  vb. kaynaklar için istek yapılabilir.

 • Basılı kitap alma talepleri, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ayları başlarında olmak üzere 3 er aylık periyodlar da değerlendirmeye alınır. Bu tarihler arasında kitap isteğinde bulunulabilir.

 • Basılı kitap taleplerinin yanı sıra derslerde kaynak olarak kullanılmak üzere e-kitap isteğinde de bulunulabilir.

 • Dergi / Veritabanı abonelikleri yıl sonunda yapılmaktadır.

 • Yeni bilgi kaynağı sağlanması istekleri, 
  Tek sayıda kaynak listesi için Kaynak İstek Formu_a  / Çok sayıda kaynak listesi için Kaynak İstek Formu_b ile e-posta veya kurum içi resmi yazı ile kütüphaneye iletilebilir.

 • Dergi abonelikleri, veri tabanı abonelikleri, görsel-işitsel kaynaklar için sipariş istekleri e-posta ya da resmi bir yazıyla gönderilir.

 • Kaynak istekleri kütüphane tarafından değerlendirilerek üst yönetimin onayına sunulur.

 • İstenilen kaynakların değerlendirme sonucu istek sahiplerine e-posta ile bildirilir.

Uyarılar:

 • Yeni kaynak isteğinde bulunmadan önce, bu kaynağın kütüphanemizde mevcut olup olmadığını Kütüphane Kataloğu’  ndan taramanızı rica ederiz.

 • Aynı kitabın yeni bir kopyasının aynı veya farklı bir kütüphanemize alınmasını istiyorsanız bu durumu lütfen isteğinizde belirtiniz.

 • Türkçe ve yabancı dilde yazılmış yayınlar için farklı listeler kullanınız.

 • İstenilen yayının doğru sipariş verilmesi için ISBN/ISSN numarasının yazılması çok önemlidir. ISBN/ISSN numarası belirtilmemiş olan yayınların sipariş kaydı yapılmayacaktır.

 • Formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması, yayın taleplerinin sağlıklı değerlendirilmesi için önem taşımaktadır.

 Sipariş ile ilgili istek ve öneri için:

   Kitap/Dergiler                                                                            E- Kaynaklar / Gör-İşit Kaynakları

   Telefon: 0 312 233 11 75                                                             Telefon: 0 312 233 11 78

   e-posta: cors@cankaya.edu.tr                                                      e-posta: evren@cankaya.edu.tr

KAYNAK BAĞIŞI

Kütüphanemiz bağış politikasına uyan kaynak veya koleksiyonları bağış olarak kabul etmektedir.

 • Bağışlanmak istenen kaynaklar, Bağış Kaynak Kabul Formu doldurularak kütüphaneye iletilir.

 • Koleksiyona kabul edilmeyen kaynaklar bağışlayan tarafından geri alınabilir veya başka bir kütüphaneye bağışlanmak üzere bekletilir.

Bağış Kaynak Politikası

 • Bağış kaynakların, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve kültürel faaliyetlerini destekler nitelikte olması

 • Kütüphane koleksiyonunda bulunmaması (sık kullanılan / ders kitabı ya da temel kaynak niteliği taşıyanlar hariç)

 • Yayın yılının 5 yıldan eski olmaması (nadir eserler, edebi kaynaklar vb. hariç)

 • Yıpranmış, eksik ya da fotokopi yayın olmaması

 • Çok ciltli eserlerde cilt bütünlüğünün olması

 • Süreli yayınsa, mevcut koleksiyondaki eksik sayıları tamamlıyor olması

 • Güncel süreli yayın ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması

Bağış kaynak ile ilgili istek ve öneri için:

cors@cankaya.edu.tr e-posta adresinden veya (0 312) 233 11 75 numaralı telefondan başvurabilirsiniz.