×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
KAYNAK SİPARİŞİ
Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrencileri, kütüphane koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
 • Kitap, e-Kitap, Dergi, Veri Tabanları, Görsel İşitsel  vb. kaynaklar için istek yapılabilir.
 • Basılı kitap alma talepleri, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ayları başlarında olmak üzere 3 er aylık periyodlar da değerlendirmeye alınır. Bu tarihler arasında kitap isteğinde bulunulabilir.
 • Basılı kitap taleplerinin yanı sıra derslerde kaynak olarak kullanılmak üzere e-kitap isteğinde de bulunulabilir.
 • Dergi / Veritabanı abonelikleri yıl sonunda yapılmaktadır.
 • Yeni bilgi kaynağı sağlanması istekleri,
  Tek sayıda kaynak listesi için Kaynak İstek Formu_a  / Çok sayıda kaynak listesi için Kaynak İstek Formu_b ile e-posta veya kurum içi resmi yazı ile kütüphaneye iletilebilir.
 • Dergi abonelikleri, veri tabanı abonelikleri, görsel-işitsel kaynaklar için sipariş istekleri e-posta ya da resmi bir yazıyla gönderilir.
 • Kaynak istekleri kütüphane tarafından değerlendirilerek üst yönetimin onayına sunulur.
 • İstenilen kaynakların değerlendirme sonucu istek sahiplerine e-posta ile bildirilir.
Uyarılar:
 • Yeni kaynak isteğinde bulunmadan önce, bu kaynağın kütüphanemizde mevcut olup olmadığını Kütüphane Kataloğu’  ndan taramanızı rica ederiz.
 • Aynı kitabın yeni bir kopyasının aynı veya farklı bir kütüphanemize alınmasını istiyorsanız bu durumu lütfen isteğinizde belirtiniz.
 • Türkçe ve yabancı dilde yazılmış yayınlar için farklı listeler kullanınız.
 • İstenilen yayının doğru sipariş verilmesi için ISBN/ISSN numarasının yazılması çok önemlidir. ISBN/ISSN numarası belirtilmemiş olan yayınların sipariş kaydı yapılmayacaktır.
 • Formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması, yayın taleplerinin sağlıklı değerlendirilmesi için önem taşımaktadır.
 Sipariş ile ilgili istek ve öneri için:
   Kitap/Dergiler                                                                            E- Kaynaklar / Gör-İşit Kaynakları
   Telefon: 0 312 233 11 75                                                             Telefon: 0 312 233 11 78
   e-posta: cors@cankaya.edu.tr                                                      e-posta: evren@cankaya.edu.tr
KAYNAK BAĞIŞI
Kütüphanemiz bağış politikasına uyan kaynak veya koleksiyonları bağış olarak kabul etmektedir.
 • Bağışlanmak istenen kaynaklar, Bağış Kaynak Kabul Formu doldurularak kütüphaneye iletilir.
 • Koleksiyona kabul edilmeyen kaynaklar bağışlayan tarafından geri alınabilir veya başka bir kütüphaneye bağışlanmak üzere bekletilir.
Bağış Kaynak Politikası
 • Bağış kaynakların, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve kültürel faaliyetlerini destekler nitelikte olması
 • Kütüphane koleksiyonunda bulunmaması (sık kullanılan / ders kitabı ya da temel kaynak niteliği taşıyanlar hariç)
 • Yayın yılının 5 yıldan eski olmaması (nadir eserler, edebi kaynaklar vb. hariç)
 • Yıpranmış, eksik ya da fotokopi yayın olmaması
 • Çok ciltli eserlerde cilt bütünlüğünün olması
 • Süreli yayınsa, mevcut koleksiyondaki eksik sayıları tamamlıyor olması
 • Güncel süreli yayın ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması
Bağış kaynak ile ilgili istek ve öneri için:
cors@cankaya.edu.tr e-posta adresinden veya (0 312) 233 11 75 numaralı telefondan başvurabilirsiniz.