Kurum Dışı Kullanıcılar

Çankaya Üniversitesi kurum kimliği ve mensubu olmayan kullanıcılar, araştırma faaliyetleri için, kütüphanelerimizin hizmet ve kaynaklarından “Dış Kullanıcı” olarak aşağıda belirtilen tanım ve koşullar çerçevesinde yararlanabilirler.

Dış Kullanıcılarımız

 • Çankaya Üniversitesi mezunları,

 • Herhangi bir üniversiteye mensup akademik personel, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan araştırmacılar,

 • Diğer.

Genel Kullanım Koşulları

 • Araştırma yapmak isteyen kurum dışı kullanıcılar Kütüphane Müdürlüğü’ ne dilekçe ile başvururlar. Talebi olumlu bulunanlar “kütüphane kurum dışı kullanıcı kuralları” çerçevesinde kütüphane olanaklarından yararlanabilirler.

 • Kurum dışı kullanıcılardan “Üniversiteler Arası Protokol”  kapsamında yer alanlar kütüphane materyallerini ödünç alabilirler. Diğer dış kullanıcılar ödünç kaynak alma hakkına sahip değillerdir.  

 • Elektronik kaynakların kullanımı, lisans anlaşmaları ve güvenlik gerekçesiyle IP sınırlıdır. Ziyaretçiler elektronik kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabilirler ve lisans kuralları çerçevesinde kaynakları kopyalayabilirler.

 • Sınav dönemlerinde kütüphanelerimiz sadece Çankaya Üniversitesi mensuplarının kullanımına açıktır. Kurum dışı kullanıcılara kapalı olan tarih aralıkları web sayfamızda ilan edilir.

 • Kurum dışı kullanıcıların üniversitede olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde yerleşkeye girişi engellenebilir.

 • Kütüphane uygulamaları dışındaki diğer hizmetlerde (ulaşım, otopark vs.) ilgili birimlerin kuralları geçerlidir.

Kurum Dışı Kullanıcı

Araştırma yapmak amacıyla kütüphanelerimizi düzenli olarak kullanmak isteyen diğer üniversitelere mensup araştırmacılar, öğrenciler, bağımsız araştırmacılar ve üniversitemiz mensuplarının birinci dereceden yakınları, “Kurum Dışı Kullanıcı” olarak tanımlanırlar ve kütüphanelerimizden dönemlik olarak yararlanabilirler.

Kurum Dışı Kullanıcıların Kütüphanelerden Yararlanma Koşul ve Süreçleri

 • Kütüphanelerimizden kurum dışı kullanıcı olarak yararlanmak isteyen öğrenciler/araştırmacılar üniversitemizden onay almak zorundadırlar.

 • Kurum dışı kullanıcılar kütüphanelerimizden yaralanmak için bağlı bulundukları kurumdan getirecekleri bir dilekçe ile şahsen veya e-posta yoluyla kütüphanelerimize başvururlar.

 • Dilekçe, bağlı bulunulan kurumun ambleminin olduğu antetli bir kağıda yazılmalıdır. Dilekçeyi yazan makamın yöneticisinin adı, soyadı ve imzası bulunmalıdır.

 • Dilekçesi onaylanan kullanıcı “Çankaya Üniversitesi Kütüphaneleri Kurum Dışı Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin” formunu doldurup, 2 fotoğraf ile kütüphaneye teslim etmelidir.

 • Dilekçe sahibi bu form ile yerleşkeye girme ve kütüphaneyi kullanma hakkına sahip olur.

 • Kurum dışı kullanıcıların kütüphanelerimizden yararlanma süresi en fazla 4 ay ile sınırlıdır.

 • Kütüphane girişlerinde “Çankaya Üniversitesi Kütüphaneleri Kurum Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin” formu gösterilmek zorundadır.

*** Dilekçesi ve “Çankaya Üniversitesi Kütüphaneleri Dış Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin” formu olmayan dış kullanıcılar kütüphanelerimizin hizmetlerinden yararlanamaz. Söz konusu dilekçe ve form, kütüphanelerimizden sadece araştırma yapmak amacıyla yararlanmak isteyen kullanıcılar için düzenlenmiştir.

Başvuru ve Formlar

Protokol Kullanıcıları (Ödünç Verme Hizmetlerinden Yararlanan)

Diğer üniversitelerin öğretim elemanları, Çankaya Üniversitesi ile öğretim elemanının bağlı bulunduğu üniversite arasında yapılan protokol kapsamında kütüphanemizin ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler.

Yararlanma Koşul ve Süreçleri:

 • Protokol formu, öğretim elemanı tarafından bağlı bulunduğu üniversite kütüphanesine onaylatılır.

 • Protokolün asıl kopyası ile ödünç verme birimine başvurulur.