×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Kurum Dışı Kullanıcılar
Çankaya Üniversitesi kurum kimliği ve mensubu olmayan; araştırma yapmak amacıyla kütüphanelerimizi düzenli olarak kullanmak isteyen diğer üniversitelere mensup araştırmacılar, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan araştırmacılarla birlikte bağımsız araştırmacılar ve üniversitemiz mensuplarının birinci dereceden yakınları “Kurum Dışı Kullanıcı” olarak tanımlanırlar.
Kurum dışı kullanıcılar kütüphanelerimizden aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanabilirler.
Kurum Dışı Kullanıcıların Kütüphanelerden Yararlanma Koşulları ve Başvuru
 • Kütüphanelerimiz araştırma yapmak amaçlı olarak kurum dışı kullanıcılara açıktır ve kütüphanede yer alan bilgi kaynaklarından sadece kütüphane içerisinde yararlanabilirler.
 • Kütüphanelerimizden yararlanmak isteyen kurum dışı kullanıcılar Kütüphane Müdürlüğü’ ne dilekçe ile başvururlar. Talebi olumlu bulunanlar “kütüphane kurum dışı kullanıcı kuralları” çerçevesinde kütüphane olanaklarından yararlanabilirler.
Başvuru ve Dilekçe;
  • Bağlı bulunulan kurumun ambleminin olduğu antetli bir kağıda yazılmalıdır.
  • Dilekçede kullanıcının bağlı bulunduğu üst makamın yöneticisinin adı, soyadı ve imzası bulunmalıdır.
  • Başvurular şahsen veya e-posta yoluyla yapılabilir.
  • Talebi onaylanan kullanıcı“Çankaya Üniversitesi Kütüphaneleri Kurum Dışı Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin” formunu doldurup, 2 fotoğraf ile kütüphaneye teslim etmelidir.
  • Dilekçe sahibi bu form ile yerleşkeye girme ve kütüphaneyi kullanma hakkına sahip olur.
 • Kurum dışı kullanıcıların kütüphanelerimizden yararlanma süresi en fazla 4 ay ile sınırlıdır.
 • Kütüphane girişlerinde “Çankaya Üniversitesi Kütüphaneleri Kurum Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin” formu gösterilmek zorundadır.
 • Diğer üniversitelerin öğretim elemanları “Kütüphaneler Arası Kitap ve Belge Sağlama” kapsamında kendi kütüphaneleri aracılığı ile kaynaklarımızı ödünç alabilirler
 • Üniversitemizin protokol anlaşması olan diğer üniversitelerin öğretim elemanları ödünç verme hizmetlerinden protokol koşulları kapsamında yararlanırlar.
 • Elektronik kaynakların kullanımı, lisans anlaşmaları ve güvenlik gerekçesiyle IP sınırlıdır. Ziyaretçiler elektronik kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabilirler ve lisans kuralları çerçevesinde kaynakları kopyalayabilirler.
 • Sınav dönemlerinde kütüphanelerimiz sadece Çankaya Üniversitesi mensuplarının kullanımına açıktır. Kurum dışı kullanıcılara kapalı olan tarih aralıkları web sayfamızda ilan edilir.
 • Kurum dışı kullanıcıların üniversitede olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde yerleşkeye girişi engellenebilir.
 • Kütüphane uygulamaları dışındaki diğer hizmetlerde (ulaşım, otopark vs.) ilgili birimlerin kuralları geçerlidir.
Başvuru ve Formlar