ÖNEMLİ UYARI!

Çankaya Üniversitesi Kütüphanesi’nin Elektronik kaynaklar için yaptığı lisans anlaşmaları bu kaynakların kullanımı ile ilgili kuralları da içermektedir. Bu kuralların ihlali, aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi ya da anlaşmamızın iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. Üniversitemizin böylesi önemli bir olay yaşamaması ve bilimsel araştırmalarımızın sekteye uğramaması için;  veri tabanlarından sistematik olarak çok sayıda kopyalama, çıktı alma veya indirme işlemleri yapılmaması ya da elektronik kaynakların üçüncü şahıslarla paylaşılmaması, ticari amaçlarla kullanılmaması gerekmektedir.

Important!

License agreements made for electronic resources by Çankaya University Library also contain rules regarding the use of these resources. Violation of these rules may result in suspension of our subscription, denial of access to resources for a period of time or cancellation of our agreement. To avoid systematic copying, printing and downloading in large quantities, so as not to interfere with these unintended consequences of our university and to prevent interruption of scientific research; or to share electronic resources with third parties and use them for commercial purposes.

Mühendislik alanında rehberler, videolar, grafikler, kitaplar ve referans kaynaklarına ulaşmaya olanak sağlar.

Erişim adresi:  https://www.accessengineeringlibrary.com/

PsycBooks: 4350 ‘nin üzerinde tam metin akademik & klasik kitap, Freud, James ve Adler gibi yazarlarıda içeren klasik kitap serilerini ve “APA Handbooks in Psychology” referans kitap serilerini ve “APA/Oxford University Press  Encyclopedia of Psychology” de kapsamaktadır.

PsycArticles: American Psychological Association(APA), Canadian Psychological Association ve Hogrefe Publishing Group yayınevleri tarafından yayınlanan, 110’un üzerinde tam metin, hakemli dergiyi içermektedir.

Erişim adresi:  https://www.apa.org/pubs/databases/psycnet

Makine mühendisliği ve ilgili konu alanlarında uluslararası hakemli dergi ve konferans tutanaklarını içermektedir. ASME Digital Library, derneğinin 32 dergisini tek bir platformda erişimine olanak sağlar.

Erişim adresi:  http://asmedigitalcollection.asme.org/index.aspx

Alman hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara erişim sağlayan Almanca bir veri tabanıdır.

Erişim adresi:  https://beck-online.beck.de/Home

Web of Science Core Collection kapsamındaki Book Citation Index; güçlü ve yeni keşif araçlarıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde kitaplara erişim olanağı sunan, bir kütüphanenin kitap koleksiyonu için gerekli en önemli  indekstir. Kullanıcılar, bu platformada araştırmaları için gerekli en ilgili bilgileri (90,000’den fazla kitap ve her yıl eklenen 10,000 yeni başlık) sorunsuz bir şekilde arayıp bulabilirler.

Erişim Adresi: http://webofknowledge.com/WOS

British Standards Institute» tarafından yayınlanan bütün endüstri sektörlerine ait ISO, EN, BS, IEC standartlarına erişim sağlamaktadır. Yapılan anlaşma çerçevesinde 100 kayıt indirme hakkımız bulunmaktadır. 

Erişim adresi:  https://bsol.bsigroup.com 

Cumhuriyet Gazetesi Arşivi 1930 yılından günümüze kadar olan arşivi kapsamaktadır. Abonelik Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte verilen tüm ekleri ve 500 adet indirme hakkını da kapsamaktadır. Bu veri tabanından gereksinim duyduğunuz gazeteleri indirebilmek için lütfen kütüphaneye başvurunuz.

Erişim adresi:  https://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index.xhtml

Farklı disiplinlerden oluşan 21 adet veri tabanını içerir.

Erişim adresi:  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost

EbscoHost Veri Tabanları: https://sforce.co/2T85OrE

Amerikan Economy Association’ın temel danışma kaynağı olan EconLit’in içerdiğin tüm kayıtları bulunduran ve EBSCO tarafından kapsamlı bir tam metin versiyon olarak sunulan EconLit with Full Text, İktisadi ve İdari Bilimler alanının birincil danışma kaynağıdır. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisat, Maliye, İşletme ve diğer tüm ilgili alanlardaki çalışmalar için, birçoğu başka hiçbir veri tabanında bulunmayan 670’ten fazla tam metin dergi ve The Handbook of World Trade de dahil olmak üzere 15 tam metin kitap içerir. Ekonomik araştırma için en güvenilir tam metin kaynak olan veri tabanı, Amerikan Economy Association dergilerini gecikmesiz olmak üzere, yüzlerce dergi için tam metin sunar. Annals of Economics & Finance, Journal of Economic Integration Revue d’Economie Financière gibi önemli dergileri içeren EconLit with Full Text, ayrıca The American Economic Review, Journal of Economic Perspectives ve Journal of Economic Literature dergilerinin ilk sayıdan itibaren tüm sayılarını kapsar.

Erişim adresi:   http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-coverage.xls 

Konularına göre başlıklar: https://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-subject.xls 

Detaylı bilgi: https://www.ebsco.com/products/research-databases/econlit-full-text

İşletme, Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları, Kurumsal Çalışmalar, Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi, Çevre Yönetimi, Emlak Yönetimi vb. konularına ait dergilerden oluşmaktadır.

Erişim adresi:  https://www.emerald.com/insight/

Amerikan Hukuk Sistemine ilişkin dergilerde yer alan makalelere erişim sağlar. Hukuk Dergileri Koleksiyonu, Federal Mahkeme Kararları, Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler ve Yüksek Mahkeme Kararlarını içerir. Hukuk araştırmaları için görsel tabanlı bir veri tabanıdır.

Erişim adresi:   https://heinonline.org/HOL/Welcome

Elektrik ve Elektronik, Bilgisayar, Bilgi Teknolojileri, Bioteknoloji, Fizik vb. diğer bilimleri kapsayan dergi, konferans, standart, doküman vb. yayınları içermektedir.

Erişim adresi:   https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1

Akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) bir intihal programıdır.

Erişim adresi:   http://www.ithenticate.com/

Akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70’în üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır.

Erişim adresi:   https://www.jstor.org/

JOVE(Journal of Visualized Experiments),dünyada PubMED/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilen video makale Veri Tabanıdır. Jove-Engineering ve Jove-Bioengineering, Jove-Behavior koleksiyonuna erişim hakkımız bulunmaktadır.

Erişim adresi:   https://www.jove.com/

Türkiye’de yayınlanan 41 hukuk dergisine ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Erişim adresi:   https://jurix.com.tr/

Kanun, Tüzük, İçtihat, Mevzuat  vb. dokümanlara erişim imkanı sağlar. İçtihat Bilgi Bankası, Mevzuat Bilgi Bankası, Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, Büro, Dava ve İcra Otomasyon, Arama Motoru, Pratik-Önemli Bilgiler bölümlerinden oluşmaktadır.

Erişim adresi:   http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html

3000’den fazla makaleye, 600’den fazla dergiye, 400’den fazla kitaba,“Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere, 68 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe erişim imkanı sağlamaktadır.

Yargı kararları ve Mevzuat Bankası erişim adresi : www.legalbank.net

Dergi ve kitaplar için : www.legal.com.tr

Mevzuat, içtihat, hukuk kitapları, makaleler, tezler, dilekçe ve sözleşme örneklerinden oluşan içeriğinin yanında, hukuki düzenlemeler arasındaki bağlantıları sistematize ederek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirmektedir.

Erişim adresi:   https://www.lexpera.com.tr/kullanici-profili

Araştırma yayınlarını, diğer araştırmacılarla çevrimiçi görmemizi sağlayan bir referans yöneticisi, akademik ve sosyal bir ağdır.

Erişim adresi:   https://www.mendeley.com/?interaction_required=true

Nature Journals, Academic Journals, Palgrave Macmillan dergi koleksiyonundan oluşmaktadır.

Erişim adresi:   https://www.nature.com/     

Oxford Journal Online veri tabanı 1907’den bu yana bilimsel araştırmaları temsil eden Oxford University Press’in e-dergi kaynağıdır. Hukuk, Sanat, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında 300’e yakın e-dergi içermektedir.

Erişim adresi:   https://academic.oup.com/journals

Farklı disiplinlerde 4.5 milyon teze ulaşma imkanı sağlamaktadır. Bu tezlerden 2.5 milyon teze tam metin erişim sağlanabilmektedir.

Erişim adresi:   https://search.proquest.com/pqdtglobal/index

Abone olunan dergiler:

Architectural Digest
Detail
Domus
The European Business Review
National Geographic
Newsweek
Reader’s Digest
Time
Wired

Erişim adresi:   http://cankaya.rbdigitalglobal.com/home

Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarında 14.000’den fazla e-kitap ve 2.500’den fazla e-dergi başlığı içeren hakemli tam metin veri tabanıdır.

Erişim adresi:   https://www.sciencedirect.com/

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır.

Erişim adresi:   https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1.243 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. 1.243 adet dergi,  338.162 adet makale,  6.594.159 adet atıf bulunmaktadır.

Özellikler:

Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama seçeneği mevcuttur.
Her makale için yazar, özet, sayı yıl, tür gibi bilgiler arama sonucundan makaleye tıklanarak erişilebilir, makaleler indirilebilir.
Bulunan sonuçlar kolayca yazdırılabilir, yazdırma öncesi düzenlenebilir.
sobiad.com mobil cihaz uyumlu bir hizmettir.

Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız.

Erişim adresi: https://atif.sobiad.com/

Tıp, Kimya, Jeoloji, Bilgisayar, Matematik, Fizik, Mühendislik, Hukuk, Ekonomi dergilerine erişim imkanı sağlar.

Erişim adresi:   https://link.springer.com/

İsviçre ve Kara Avrupası Hukukuna dayalı anlaşma, yönetmelik, talimat, karar, Resmi Gazete gibi geniş bir içeriğe sahip bir veri tabanıdır.

Erişim adresi:   https://www.swisslex.ch/recherche/search/new

Tarım, Sağlık, Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler dergilerine erişim imkanı sağlamaktadır.

Erişim adresi:   https://www.tandfonline.com/

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır.

Erişim adresi:  https://trdizin.gov.tr/

İntihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Bu  programla akademik personelimizin ve öğrencilerimizin yaptıkları tez, öğrenci ödevleri ve projelerin orijinal ve özgün olması açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Erişim adresi:   https://www.turnitin.com/tr

Weblaw aboneliğimiz Jusletter ve dRSK olmak üzere 2 bölümden meydana gelmektedir.

Jusletter : İsviçre’deki hukuk dergilerini kapsayan kapsamlı, güncel bir veri tabanıdır.

dRSK : Federal Yüksek Mahkemesi, Federal İdari Mahkemesi, Federal Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hakkındaki yorumları içermektedir.

Erişim adresi:   https://www.weblaw.ch/

ISI (Institute of Scientific Information) tarafından üretilen v e ISI’nın Web of Knowledge  platformu üzerinden erişime sunulan fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan oluşturulan, çoklu disiplinde,  araştırma bilgisini sağlayan, konu ve atıf indeksleri veri tabanıdır. Kapsamında 256 farklı kategoride 10.000 in üzerinde dergi bulunmaktadır.

Erişim Adresi: http://webofknowledge.com/WOS

Mimarlık, Sanat, İşletme, Ekonomi, Hukuk, Matematik, Tıp, Kimya, Psikoloji, Sosyal Bilimler dergilerine erişim imkanı sağlamaktadır.

Erişim adresi:   https://onlinelibrary.wiley.com/ 
Dergi listesi erişim adresi:   https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications