Birimler ve Personel

Birimler ve Personel2019-03-04T09:38:52+00:00

Kütüphane Müdürlüğü


Adı Soyadı Unvan Görev Görev Yeri Sorumluluklar E-mail Telefon
Ayşen KÜYÜK Müdür  Yönetici Merkez Kütüphane -İdari Birim Yönetimi
-Akademik Yükseltme ve Atama Kontrol
e-mail 2331171 
Burçin BÜYÜKYARIN Kütüphaneci  Danışma ve Eğitim Birim Sorumlusu Merkez Kütüphane -Danışma ve Referans Sorularını Yanıtlama
-Kullanıcı Eğitim Programları Takibi
-Açık Erişim Sistemi
-Teşvik Sistem Veri Girişi
e-mail 2331172 
Ceren ÖRS Kütüphaneci  Basılı ve Süreli Koleksiyon Geliştirme Birim Sorumlusu Merkez Kütüphane -Sipariş ve Sağlama / Bağış Kabul
-Kataloglama sınıflama
-Süreli yayınlar
e-mail 2331175 
Figen KAYA Kütüphaneci  Okuyucu Hizmetleri Bölüm Sorumlusu Merkez Kütüphane -Ödünç Verme ve İade Alma
-Raf Hizmetleri
-Üyelik İşlemleri
-Kısmi Zamanlı Öğrenci Organizasyonu
-TUİK ve Aylık Faaliyet Raporu Hazırlama
-Stajyer Organizasyonu
e-mail 2331176 
Murat ÇELİK Kütüphaneci  Otomasyon Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri Bölüm Sorumlusu  Merkez Kütüphane -İthenticate ve Turnitin Kurum Yöneticisi
-Mendeley Kurum Yöneticisi
-Web Sayfa Yönetimi
-Duyuru Hizmetleri
-Otomasyon Programları İşletimi
-Personel ve Kullanıcı Bilgisayarlarının İşletimi
-YÖKSİS ve KAYSİS Kurum Sorumlusu
-Kurumsal ISSN , ISBN alımı
-Kısmi Zamanlı Öğrenci Koordinatörlüğü
-Açık Erişim Sistemi
e-mail 2331177 
Özlem ERMİŞ Kütüphaneci  E-Kaynak Koleksiyon Geliştirme Birim Sorumlusu Merkez Kütüphane -Veri Tabanları
-Tez Veri Girişleri
-Kataloglama ve Sınıflama
e-mail 2331178 
Yudum DİNÇER Kütüphaneci  Basılı ve Süreli Koleksiyon Geliştirme Birim Personeli Merkez Kütüphane -Açık Erişim Sistemi
-Elektronik Kaynaklar Yardımcılığı
-Kataloglama ve Sınıflama Yardımcılığı
e-mail 2331173 
Emre ALPLAÇİN Memur  Ödünç Verme ve Raf Hizmetleri Birim Personeli Balgat Kütüphane  -Ödünç Verme ve İade Alma
-Raf Hizmetleri
e-mail 2844500-272
Ertan KILIÇ Memur  Ödünç Verme ve Raf Hizmetleri Birim Personeli Balgat Kütüphane  -Ödünç Verme ve İade Alma
-Raf Hizmetleri
-Kısmi Zamanlı Öğrenci Koordinasyonu
e-mail 2844500-165 / 272
Salih YEŞİLYURT Memur  Belge Sağlama Birim Personeli Balgat Kütüphane  -Ödünç Verme ve İade Alma
-Raf Hizmetleri
-Kütüphaneler Arası İşbirliği
e-mail 2844500-273 / 272
Seçil SIĞIRTMAÇ Memur  Ödünç Verme ve Raf Hizmetleri Birim Personeli Merkez Kütüphane -Ödünç Verme ve İade Alma
-Raf Hizmetleri
-Kataloglama Yardımcılığı
e-mail 2331179 – 80
Mahsima ATEŞ Sekreter  Yönetici Asistanı Merkez Kütüphane -Sekreterya
-Kataloglama Yardımcılığı
e-mail 2331170