AKADEMİK PERSONEL

AKADEMİK PERSONEL2014-09-22T09:54:40+00:00

  Çankaya Üniversitesi Akademik personeli kimlik kartına sahip olan kişiler  kütüphanemiz üyesi olabilirler.

 • Çankaya Üniversitesi Akademik personeli kimlik kartına sahip olan kişiler kütüphanemiz üyesi olabilirler.
 • Akademik personel üye olmak için kütüphanemize  Akademik Personel Kimlik Kartı ile gelerek “Kütüphane Kayıt Kartı” doldurmak zorundadırlar.
 • Akademik personel için Üniversite Kimliği’nin olmadığı hallerde Bölüm Başkanlığı’ndan Üniversitemiz Akademisyeni olduğuna dair yazılı belge getirmesi  kütüphaneye kayıt işlemi için yeterli olacaktır.
 • Ödünç alma ve uzatma işlemleri sırasında  kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur. Sadece iade işlemleri için kimlik kartı istenmez.
 • Üyeler yalnız kendi kimliği ile  ödünç ve uzatma işlemi yapabilir. Başkasının kimliği ile iade işlemi haricinde, işlem yapılmaz.
 • Üniversiteden herhangi bir nedenle kısa süreli ayrılanlar Kütüphane Müdürlüğü’ne bilgi vermek; sürekli ayrılanlar ise ilişik kesmek zorundadırlar.
 • Üniversitemiz Akademik personeli;Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) yolu ile Yükseköğretim kurumlarının kütüphane/bilgi merkezlerinden materyal ödünç alabilirler . Bunun için kütüphanemiz üyesi olmak zorundadırlar.
 • Referans kitaplar (Ansiklopedi, Sözlük, Index, Abstract vb.)  ödünç verilmez.     
 • Fotokopi amaçlı alınan kitaplar; 2 saat süresince getirilmediği takdirde reserve bölümündeki kitaplara uygulanan ceza uygulanır. 
 • Kütüphaneye kayıtlı okuyuculara 1 Reserve Materyal 2 saat süreyle ödünç verilir.Materyala başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine süresi 2 saat daha uzatılır. Reserve Bölümü’nden alınan kitaplar için saatlik 1.-TL. ceza alınır. Diğer kitap ve materyaller için ise  gün ve materyal başına 50 – KR. ceza alınır. Ayrıca kütüphane koleksiyonu’ndan
 • Ödünç alınan materyallerin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;

a) Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından Kütüphane ilgili birimine bildirilir.

b) Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen materyal için her ay (Fakülte / MYO / Enstitü / Hazırlık Sınıfı Md. ve ilgili birimlere) hatırlatma yazısı gönderilir. Ödünç verilen materyal, iade süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde Kütüphaneye teslim edilmediği takdirde kayıp sayılır ve Kütüphane Yönetimince kayıp işlemleri başlatılır. Durum yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamına bildirilir.

c) Ödünç alınan materyal 20 kez geciktirildiğinde, kütüphane okuyucuya bu durumu bildirir. Tekrarı halinde ise, dönem sonuna kadar okuyucu kütüphaneden materyal ödünç alamaz.

d) Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi veya hasar verilmesi halinde kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyalin aynısını temin etmekle yükümlüdür.

Materyal bulunamadığı takdirde;

Yurtiçi ve Yurtdışı piyasalarda bulunabilecek materyallerin güncel fiyatına %50 işlem parası eklenerek alınır.

Reserve Birimi’nde (kısa süreli ödünç verme birimi) bulunan materyallerin kaybı durumunda güncel fiyatına %100 işlem parası eklenerek alınır.

Baskısı tükenmiş materyalerin kaybedilmesi durumunda ise Kütüphane Müdürlüğü’nce belirlenen fiyatı ve $50 dolar karşılığı Türk Lirası alınır. Hesaplamalarda günlük Merkez Bankası dolar kuru esas alınır.

Kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyallerin son iade tarihinden itibaren geçen süre için ayrıca, Materyal İade Geciktirme Ücreti öder.